مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Deluxe Business Plan - Host Multiple Domains

25,000 MB disk space

200 GB of bandwidth per month

Unlimited Email Addresses

Unlimited Databases

Unlimited Subdomains

Multi Business Plan - Host Multiple Domains

10,000 MB disk space

100 GB of bandwidth per month

Unlimited Email Addresses

Unlimited Databases

Unlimited Subdomains

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.225.39.142) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution